Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Witamy na stronie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” działający w Spółce Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Poznaniu zrzesza  1376 pracowników. Związek w swoim działaniu kieruje się zasadami zawartymi w ustawie o Związkach Zawodowych oraz Statucie NSZZ „Solidarność”.

Struktura organizacyjna:

  • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział w Tarnowie
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział w Rembelszczyźnie
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział w Poznaniu
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział we Wrocławiu
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział w Świerklanach
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział w Gdańsku
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Centrala Spółki w Warszawie
  • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Gazoport w Świnoujściu

Komisja Zakładowa reprezentuje członków Związku i pracowników niezrzeszonych w sprawach dotyczących całej Spółki (szczegóły w Regulaminie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”). Zakładowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę w stosunku do Komisji Zakładowej. Komisje Podzakładowe reprezentują członków Związku i pracowników niezrzeszonych, na terenie działania danego Oddziału Spółki. Podzakładowe Komisje Rewizyjne sprawują kontrolę w stosunku do Komisji Podzakładowych.

Zakładowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą, pierwsze odbyło się w Muszynie Złockiem w dniach 20 i 21 kwietnia 2006 roku. Delegaci podjęli uchwałę w której zadeklarowali przynależność do struktur branżowych Związku tj. Sekcji Krajowej GNiG, a za jej pośrednictwem do Sekretariatu Przemysłu Chemicznego oraz Europejskich i Światowych Organizacji Związków Zawodowych.


Osoby zainteresowane wstąpieniem do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zachęcamy do pobrania deklaracji członkowskiej.

SPCH NSZZ Solidarność