Komunikat o podpisaniu porozumienia kończącego kluczowy etap wartościowania stanowisk

Przez ostatnie miesiące Strona Społeczna i Pracodawca prowadziły długi i trudny dialog związany z wartościowaniem stanowisk pracy w Spółce, o czym byliście na bieżąco informowani. Strona Społeczna starała się znaleźć optymalne rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie grupy pracowników. Takie rozwiązanie zostało wypracowane.
W dniu 19.04.2018 zostało zawarte Porozumienie w zakresie nowego wykazu stanowisk pracy wraz z taryfikatorem płac.
Dziękujemy wszystkim członkom Organizacji Związkowych za wsparcie w tym zakresie, Stronie Pracodawcy, a w szczególności Zarządowi Spółki oraz Dyrekcji Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, za wspólne wypracowanie długo oczekiwanego kompromisu w tej materii.
Związki Zawodowe i Pracodawca przyjęli nowy wykaz stanowisk i tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych:
- włączenie pracownikom nagród kwartalnych do wynagrodzenia zasadniczego,
- nowy wykaz stanowisk,
- nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych, która przewiduje widełki wynagrodzeń o ok. 30 % wyższe niż te oferowane przez rynek pracy w Polsce.
Sygnatariusze:
Po stronie Pracodawcy:
Tomasz Stępień – Prezes Zarządu
Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Rębecka – Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Beata Gałkowska – Zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Aleksandra Szewczyk-Punda – Zastępca Dyrektora w Pionie Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Marcin Łukaszewicz – Kierownik Działu Wynagrodzeń i Kontrollingu Personalnego, Pion Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Marta Miziołek – kierownik projektu, Pion Zarządzania Kapitałem Ludzkim

NSZZ „Solidarność”:
Piotr Łusiewicz – Przewodniczący,
Marian Korneluk – Wiceprzewodniczący
Wojciech Śron – Członek Zarządu/Skarbnik NZSS „Solidarność”
NSZZ „Przesył”:
Piotr Czarnocki – Przewodniczący,
Marek Balcer – Wiceprzewodniczący Zarządu,
Ewa Wudz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu Gazu, Budowy i Eksploatacji Gazociągów:
Adam Rusin – Przewodniczący,
Krzysztof Breier – Wiceprzewodniczący, Skarbnik,
Tomasz Baran – Wiceprzewodniczący

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.