Komunikat z posiedzenia Prezydium 07.02.2019 r.

W dniu 07.02.2019 r. w siedzibie Oddziału w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej.
W posiedzeniu PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. uczestniczyli:
Gdański –Henryk Kaczorowski
Poznań –Piotr Łusiewicz, Wojciech Śron,
Rembelszczyzna – Dariusz Sobkiewicz (w zastępstwie za Jarosława Tyszko),
Świerklany –Krzysztof Moś,
Tarnów –Marian Korneluk,
Wrocław –Michał Krupa,
Centrala – Przemysław Zakrzewski
Zaproszeni Goście:
TVP S.A. – redaktor, producent Rafał Biernacki
Oddziałowy SIP Gdańsk: Adam Klinosz
Oddziałowy SIP Poznań: Wojciech Śron
Oddziałowy SIP Rembelszczyzna: Wiesława Żbikowska
Oddziałowy SIP Tarnów: Zbigniew Labok
Oddziałowy SIP Świerklany: Grzegorz Juraszczyk
Oddziałowy SIP Wrocław: Tymczyszyn Krzysztof
Doradca prawny: Mecenas Dariusz Wegnerski
Ekspert Rady Pracowników: Włodzimierz Wolski
Omówiono następujące tematy:
• Nawiązanie ścisłej współpracy z „Solidarnością” w TVP S.A. oraz wspólnych szkoleń.
• Omówiono sytuację w Oddziale we Wrocławiu i ostatnie zmiany w dziale eksploatacji sieci. Ciąg dalszy nastąpi podczas posiedzenia Komisji Zakładowej w Oddziale we Wrocławiu.
• Omówiono plany i strategię działania nowo wybranych Oddziałowych i Zakładowego Społecznych Inspektorów Pracy.
• Omówiono wartościowanie w poszczególnych Oddziałach i sposoby rozpatrywania odwołań. Na tą chwilę nie posiadamy wiadomości dotyczących rozpatrzenia wniosków odwoławczych.
• Omówienie ochrony zdrowotnej pracowników i ich rodzin – Związek Zawodowy Solidarność stoi na stanowisku aby utrzymać obecny poziom opieki medycznej i ewentualnie rozszerzyć obecną ochranę pracowników o opiekę profilaktyki onkologicznej.
Obecnie obowiązująca do 31 grudnia 2019 roku umowa z firmą LUXMED swoim zakresem świadczeń i usług jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą funkcjonującą umową na rynku, biorąc pod uwagę liczbę pracowników i charakter świadczonej przez nich pracy. Jest to zasługa przede wszystkim intensywnej pracy wszystkich członków Komisji Przetargowej, a w szczególności powołanemu na prośbę strony społecznej Panu Dariuszowi Ratajczakowi.
Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu i szczeremu zaskoczeniu na kolejnym spotkaniu roboczym w dniu 1 lutego 2019 roku pojawiły się osoby reprezentujące zewnętrzną firmę Supra Borkers, która została wybrana spośród rzekomo czterech firm, które złożyły ofertę na zapytanie Działu Ubezpieczeń w zakresie doradztwa przy opracowywaniu pakietów medycznych.
Na tym spotkaniu spodziewaliśmy się, iż zaczniemy omawiać kwestie związane z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia na bazie już istniejących dokumentów i pojawi się na nim wcześniej wspomniany lekarz w charakterze specjalisty. Jednak zaproszona Przez Dyrektora Krzysztofa Wasilewskiego firma Supra Brokers przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację, która tak naprawdę niczego nowego nie wniosła, prócz wychwalania swoich sukcesów na polu ubezpieczeń i abonamentów medycznych.
Powołany, na naszą prośbę, do zespołu Pan Dariusz Ratajczak świadczy pomoc całkowicie nieodpłatnie, a wyłoniona firma doradcza podpisała już umowę i śmiemy twierdzić, że kwota za usługi będzie niemała. Dlaczego w taki sposób marnuje się publiczne pieniądze, a jednocześnie oszczędzamy na ciastkach i paluszkach? Czyżby nikt nie znał się na ubezpieczeniach (abonamentach) medycznych? Przy poprzednim postępowaniu uczestniczył jedynie lekarz. Jesteśmy przekonani, że udział zewnętrznej firmy jest całkowicie zbędny.
Postawa Pana Dyrektora Wasilewskiego budzi wiele wątpliwości związanych z jego kwalifikacjami. Bazując na obecnie obowiązujących warunkach możemy sami – bez udziału firmy zewnętrznej, niezbędna będzie tylko pomoc lekarza medycyny pracy – opracować program świadczeń, który nas całkowicie usatysfakcjonuje.
• Ustalono rekomendację strategii pracowniczej na rok 2019 Prezydium dla Komisji Zakładowej.
• Ustalono posiedzenie Komisji Zakładowej w dniach 28 luty, 1 marca 2019 r. w siedzibie Oddziału We Wrocławiu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.