Zakończenie kadencji Rady Pracowników.

Rada Pracowników kończy kadencję po czterech latach działalności.

Rada Pracowników w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończyła swoją działalność po upływie czteroletniej kadencji. Jako Przewodniczący Rady chciał bym podziękować wszystkim członkom Rady za ich wkład w jej pracę. Dziękuję także wszystkim osobom które pomagały nam w tworzeniu szeregu opinii pod względem merytorycznym i prawnym. Z opinii tych mógł korzystać Pracodawca. W obecnym usytuowaniu Rady (zgodnie z ustawą) nie były one dla niego wiążące ale przynajmniej dawały mu obraz nastawienia załogi do proponowanych zmian. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim pracownikom w tym trudnym okresie zdrowia i sukcesów. Myślę że najbliższe lata będą kluczowe dla naszej Spółki.

                                                                                              Henryk Kaczorowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.