Komunikat ze zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, 18-20 października 2021 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniach 18 -20 października 2021 roku, odbył się  Kobylnicy zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A.

W zjeździe uczestniczyli delegaci z ze wszystkich regionów, oraz zaproszeni goście.

Naszych delegatów znamy, jednak należy wskazać na obecność gości, którzy w sposób istotny dla społeczności związkowej i nie tylko zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich byli m.in.

  1. Beata Gałkowska – Zastępca Dyrektora PZKL
  2. Paweł Miłobędzki – Koordynator ds. Dialogu Społecznego w Gaz-System S.A.
  3. Jarosław Lange – Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność Wielkopolska
  4. Bolesław Potyrała – Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
  5. Dariusz Wegnerski – Prawnik NSZZ „Solidarność”
  6. Dariusz Ratajczak – Doradca Związkowy w zakresie opieki medycznej oraz ubezpieczeń na życie.
  7. Tomasz Fronczak – Dyrektor PZU PPE.

Zjazd Delegatów rozpoczęto minutą ciszy, upamiętniając wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli z tego świata.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się minutą ciszy, upamiętniającą 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”.

Następnie odbyło się głosowanie w których, wybrano nowych członków KZ oraz KR w NSZZ „Solidarność” OGP Gaz-System S.A. Na członka Komisji Zakładowej Wybrano kolegę Paulina Jurkiewicza. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Sławomir Bunkowski.

Po dokonaniu zmian formalnych Delegaci przeszli do dyskusji wg poniższej kolejności zjazdu.

1. Zjazd delegatów, zaszczycił swoją obecnością kolega Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław Lange, który w wystąpieniu przybliżył kwestię manifestacji w Luksemburgu (TSUE) – walkę o kopalnię w Turowie, w której udział wzięło  2500 członków Solidarności z Polski. Przedstawił postulat emerytury stażowej – zebrano 236 tys. podpisów na 100 tys. wymaganych. Projekt ten zakłada możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu: mężczyźni 40 lat, kobiety 35 lat. Z innych spraw kolega Lange poinformował delegatów, że od przyszłego roku będzie możliwość odliczenia od dochodu 300 zł za składkę związkową, chociaż docelowo chcielibyśmy, aby składka była odliczana w całości. Przewodniczący regionu Wielkopolska, kolega Jarosław Lange omówił sytuację w NSZZ „Solidarność” na poziomie regionu oraz kraju. Wskazał na wyzwania oczekujące związki zawodowe w nowych realiach, wywołanych pandemią, oraz przedstawił zarys przyszłych działań, mających na celu optymalizacje wysiłków związkowców, dla dobra pracowników.

2. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, kolega Bolesław Potyrała zdał relację z działań KSGNiG.

Omówił proces konsolidacji Orlenu z PGNiG. Jednocześnie wskazał na potrzeba zmian pokoleniowych w Sekretariacie Przemysłu Chemii NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Górnictwa i Gazownictwa.

3. Po wystąpieniu Przewodniczących sprawozdanie z dotychczasowej dwuletniej działalności KZ przedstawił kolega Piotr Łusiewicz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w naszej Spółce. Po zaprezentowaniu sprawozdania obszernie opisującego działalność naszej Organizacji i przedyskutowaniu przyjęto je jednogłośnie.

4. Następnie omówiono sytuację Społecznej Inspekcji Pracy w Gaz-System S.A.

5. Omówiono działania poprzedniej kadencji Rady Pracowników.

6. W następnej kolejności odbyła się rozmowa z Panią Dyrektor Beatą Gałkowską oraz Panem Pawłem Miłobędzkim.

       Pani Dyrektor przekazała informację o waloryzacji widełek, która nastąpi w lutym 2022 r.

       Poinformowała również o powrocie do rozmów o dalszej części nagrody rocznej w listopadzie 2021 r.

       Dodatkowo, na prośbę Przewodniczącego Piotra Łusiewicza, Pani Dyrektor w imieniu    Pracodawcy zapewniła, że dołoży wszelkich starań w sprawie udzielenia pomocy przez Pracodawcę dla przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w działaniach na rzecz gazu ziemnego, jego pozycji tranzytowej w ramach polityki klimatycznej zwanej „fit for 55” w IndustriAll Europe.

       Pani Dyrektor poinformowała również, że Pracodawca pracuje nad systemem pozwalającym śledzić pracownikowi oraz przełożonemu, jaki jest etap wniosku o podwyżkę i o awans.

       Ostatnim tematem, jaki został podjęty podczas rozmowy z przedstawicielami pracodawcy był temat zmian w regulaminie dyżurów domowych.

7. W najbliższym terminie zmianie ulegnie regulamin NSZZ „Solidarność”.  Do regulaminu zostanie dodana Komisja Podzakładowa Terminala LNG.

8. Poruszono kwestię zmiany wysokości składki na KZ z 4 zł na członka/miesięcznie na 2 zł, jednak większość Delegatów zadecydowała o pozostawieniu składki w obecnym kształcie.

9. W drugim dniu zjazdu odbyło się spotkanie z gośćmi PZU i prezentacja zmian w PPE.

10. Zgłoszono potrzebę integracyjnego wyjazdu członków NSZZ „solidarność” Gaz-System S.A., padła deklaracja przygotowania oferty przez Przewodniczącego i Skarbnika.

11. Zgłoszono i omówiono problem wyprzedawania majątku Spółki (m.in. gazociągi LW) do spółek dystrybucyjnych.

12. Zgłoszono i omówiono sprawę dodatkowych 5 dni urlopu dla osób represjonowanych.

13. Zgłoszono i omówiono przejęcie Spółki Europolgaz.

14. Wysłuchano prezentacji PZU w zakresie programu PPE działającego w Spółce.

Obrady, momentami, były nader burzliwe, jednak bardzo owocne i zakończone rozstrzygnięciem spraw spornych, tudzież wymagających wyjaśnienia.

Zjazd został zakończony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.