Galeria

Wyjazd rekreacyjno-sportowy do Czech


Zawody wędkarskie 2012r.


Sprawozdawczy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Jarosławiec 2012r.


Spotkania w Kołach NSZZ „Solidarność” Oddziału Wrocław w dniach 16-17.11.2010r.


Spotkania w Oddziale Tarnów


Spotkanie z Prezydentem RP Lechem Wałęsą


Jarosławiec 2010


Spotkanie z Lechem Wałęsą


Spotkanie KZ w TJE Hołowczyce


Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Spotkanie KZ w Wodzisławiu Śląskim


Spotkanie w Sejmie


Jubileusz XX-lecia SK GNiG NSZZ „Solidarność”