Rabaty dla Członków NSZZ „Solidarność”

Oferta z Banku PKO S.A.

Mamy dla Państwa kolejną ciekawą ofertę z Banku PKO S.A.:

 1.  Kredyt mieszkaniowy
  1. marża  1,30% (przy przejęciu kredytu z innego Banku min. 1,25%)
  1. prowizja 0,5% (w przypadku przejęcia KH z innego Banku 0%)
  1. prowizja za częściową spłatę kredytu 0,25% przy kwocie powyżej 15 % w roku kredytowym, prowizja za całkowitą spłatę 0,25%

W przypadku kredytów przekazanych do banku przez pośrednika kredytowego warunki kredytowe będą negocjowane indywidualnie i nie mamy pewności, że będą równie aktrakcyjne.

 1. Pożyczka ekspresowa
  1. oprocentowanie – 12,99%
  1. prowizja 0,%

pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę zadłużenia w Banku Pekao, tylko sprzedaż własna Oddziałów

 1. Fundusze inwestycyjne
  1. obniżenie opłaty manipulacyjnej za nabycie o 50 %

4. Osoby, które posiadają pożyczkę gotówkową w innym banku niż Pekao S.A. i chciałyby ją przenieść, mogą otrzymać oprocentowanie niższe u nas o 10 % (niż to, które obecnie posiadają).

Oprócz wskazanych powyżej możemy również zaproponować pełną obsługę bankową od rachunku, programów systematycznego oszczędzania, kart kredytowych, itp. W razie pytań (nie tylko w sprawie kredytów), proszę kontaktować się z Panią Barbarą Wiak.

Barbara Wiak

Bankowość Osobista Premium Bank Pekao SA III Oddział w Warszawie ul. Czackiego 21/23, 00-950 Warszawa tel:(022) 661 30 47 / kom 723 213 057 fax (022) 661 27 74 http://www.pekao.com.pl Barbara.Wiak@pekao.com.pl