Spotkanie z załogą zorganizowane przez Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność w Oddziale w Gdańsku.

W dniu 16 maja 2019 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie z pracownikami zorganizowane przez Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność w Oddziale w Gdańsku.
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w GAZ-SYSTEM S.A. Piotr Łusiewicz.
Głównym tematem spotkania było wartościowanie stanowisk.
Przewodniczący NSZZ Solidarność przedstawił także strategię Związku na najbliższe miesiące. Między innymi zapowiedział prowadzenie rozmowy z Pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń oraz dodatku stażowego. Przewodniczący poinformował też o przebiegu spotkania z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą w Gdańsku w dniu 15 maja 2019 roku zorganizowanym dla branży gazowniczej.
Omówiono również:
• opiekę medyczną
• odzież roboczą
• ubezpieczenie na życie
• nagrody dla Pracowników GAZ-SYSTEM
• korzyści z przynależności do NSZZ „Solidarność” oraz programy rabatowe wynikające z elektronicznej legitymacji członkowskiej.
• problemy parkingowe w siedzibie Oddziału.
Przewodniczący zadeklarował także chęć kolejnych spotkań z pracownikami w Oddziale.