Zniżki dla Członków NSZZ „Solidarność”

28 czerwca br., Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. podpisali porozumienie, dzięki któremu członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”.
Z ofert rabatowych może skorzystać każdy członek Związku posiadający ważną Elektroniczną Legitymację Członkowską.

Pismo przewodnie PZU
Wniosek_ELC_lipiec_2018
RegulaminPZU