Komisja Zakładowa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Skład Komisji Zakładowej:

Piotr Łusiewicz – Przewodniczący

Marian Korneluk – Zastępca Przewodniczącego

Michał Krupa – Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Moś –  Zastępca Przewodniczącego

avatar

Agnieszka Wołowska –  Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Śron – Skarbnik

avatar

Witold Klatka – Sekretarz

avatar

Ewa Bagdach-Pietruszka – Członkini Prezydium

Sławomir Bunkowski – Członek Prezydiumavatar

Michał Libera – Członek Prezydium

Jarosław Tyszko

Dariusz Chaciński

 Artur Wasela

Dariusz Klepak  

avatarCzesław Kuboń avatarTomasz Śmigaj avatarZbigniew SysłoavatarDariusz Szabel

 

Skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej

 

  Wojciech Karaś – Przewodniczący

avatar

                     Anna Ziółkowska – Zastępca Przewodniczącego

avatarKrzysztof Tymczyszyn – Sekretarz

Adam Kaniewski

 avatar
     Witold Kuczera