Komisja Zakładowa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Skład Komisji Zakładowej:

Piotr Łusiewicz – Przewodniczący

Marian Korneluk – Wiceprzewodniczący

Michał Krupa – Sekretarz

Wojciech Śron – Skarbnik

Henryk Kaczorowski
Przemysław Zakrzewski

Jarosław Tyszko

Krzysztof Moś

Bartosz Lewandowski

Witold Osada

Dariusz Sobkiewicz

Dariusz Chaciński

Artur Wasela

Dariusz Klepak

Zbigniew Labok

Skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej

Marcin Wodziński - Centrala

Robert Miczewski – O/Gdańsk

Adam Kaniewski – O/Poznań

Patryk Grise – O/Świerklany

Wojciech Karaś - O/Tarnów

Wiesława Żbikowska - O/Rembelszczyzna

Dariusz Wdowczyk – O/Wrocław


Możliwość komentowania jest wyłączona.