Galeria

Wyjazd rekreacyjno-sportowy do Czech


Zawody wędkarskie 2012r.

no images were found


Sprawozdawczy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Jarosławiec 2012r.

no images were found


Spotkania w Kołach NSZZ „Solidarność” Oddziału Wrocław w dniach 16-17.11.2010r.

no images were found


Spotkania w Oddziale Tarnów

no images were found


Spotkanie z Prezydentem RP Lechem Wałęsą

no images were found


Jarosławiec 2010

no images were found


Spotkanie z Lechem Wałęsą

no images were found


Spotkanie KZ w TJE Hołowczyce

no images were found


Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

no images were found


Spotkanie KZ w Wodzisławiu Śląskim

no images were found


Spotkanie w Sejmie

no images were found


Jubileusz XX-lecia SK GNiG NSZZ „Solidarność”

no images were found